Utforske Wood Buffalo National Park og Fort Smith

Med et samlet areal på omtrent 45 000 kvadratkilometer er Wood Buffalo National Park den største nasjonalparken i Canada, som spenner over grensen mellom Alberta og Nordvest-territoriene. Dette verdensomspennende bevaringsområdet strekker seg over en av verdens største innlandsdeler (Athabasca-Peace River Delta), en stor villmark uttørket saltvann og et vill landskap med flekker og myrer. Det er habitat for mange, nå sjeldne arter av dyreliv, inkludert trebøffel og kikke kraner.

Parken ble opprettet i 1922 med det formål å redde de siste friluftende flokken av trebøffel fra utryddelse. I dag, tusenvis av disse dyrene beiter parken, sammen med elg, svart bjørn, karibou, baver og et stort utvalg av mindre pattedyr. Store flokker av trekkfugler besøker Athabasca-Peace River Delta på deres årlige pilgrimsreise sør. Hvert år kommer kikke kraner fra Texas til å avle og bære sine unge. Wood Buffalo National Park er en av de siste, om ikke det aller siste tilfluktsstedet for denne ekstremt sjeldne krankran, nå i desperat behov for beskyttelse. I nærheten av Slave River rapids, hvite pelikaner avle og mate fra parkens mange innsjøer.

Offisielt nettsted: //www.pc.gc.ca/pn-np/nt/woodbuffalo/index.aspx

Fort Smith

Fort Smith utviklet seg fra en engangs pelshandel post på Mackenzie River rute, til et flerkulturelt samfunn i det fjerne nord for Canada. Fra 1911 til 1967 var det den administrative hovedstaden i Nordvest-territoriene, en rolle senere antatt av Yellowknife. En rekke NWT-avdelinger ligger fremdeles i Fort Smith, og byens skoler og opplæringshøgskoler har et nasjonalt rykte. Northern Life Museum i Fort Smith konsentrerer seg om den menneskelige historien til regionen, og har et aboriginalt kulturssenter. Utstillinger inkluderer hverdagens første nasjoner og Inuit artefakter og håndarbeid, fotografier og andre dokumenter knyttet til pionerer og tidlige bosettere, og detaljert håndverk.